PRAVIDLA BOWLINGU

Dovolte, abychom Vám na následujících stránkách představily jako malý bonus pro Vás - Pravidla bowlingu.
Prameny: Převzato od José Torchio Bowling - Příručka pro instruktory.
Sajm Wellness spol. s r.o.
 1. Definice hry

 2. Hra v bowling se sestává z deseti částí. Hráč hraje v každé z prvních z devíti části dvě vypuštění (dva hody). Pokud jsou prvním vypuštěním (prvním hodem) poraženy všechny kuželky, druhé vypuštění se nehraje.
  V desáté části hraje hráč tři vypuštění, v případě, že je započítán (docílen) strike nebo spare, jinak pouze dvě vypuštění.
  Všechny části hry musí být u každého hráče u bowlingu provedeny podle pravidel.
  Automatické počítačové zařízení může být použito, pokud bude schopno provádět tisk záznamu o skóre části i jinak vyhovovat počítacím a hracím pravidlům hry.
  Vypuštění (hod) je provedeno, pokud hráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Vypuštění musí být provedeno osobně a manuálně.

 3. Způsob počítání

 4. Počet shozených kuželek u hráčova prvního vypuštění je označen v malém čtverci v horním levém rohu této části a počet shozených kuželek u hráčova druhého vypuštění je označen v pravém horním rohu.
  Pokud není při druhém vypuštění v části shozena žádná ze stojících kuželek, bude počet označen (-). Počítání pro dvě vypuštění v části bude zaznamenáno okamžitě.

 5. Strike

 6. Strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním vypuštění v části. To je označeno (X) v malém levém horním čtverci v části. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou vypuštěních.

 7. Double

 8. Dva po sobě jdoucí striky jsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek sražených v první následující části po druhém striku.

 9. Triple

 10. Tři po sobě jdoucí striky jsou triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení na koulení maximálních 300 bodů musí hráč nakoulet 12 striků za sebou.

 11. Spare

 12. Spare je počítáno, pokud neporažené kuželky po prvním vypuštění v části jsou při druhém vypuštění v téže části doraženy. Značí se (/) v malém čtverci v pravém horním rohu části. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím vypuštění.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  3

  X

   

  X

   

  X

   

  7

  2

  9

  /

  F

  9

  X

   

  7

  /

  9

  -

  X

  X

  8

  30

  57

  76

  85

  95

  104

  124

  143

  152

  180

   

 13. Pořadí pro koulení

 14. Pořadí, ve kterém hráči družstva nastupují ke hře, je dáno pořadím hráčů uvedeným na sestavě družstva.

 15. Přerušená hra

 16. Oficiální delegát turnaje, není-li přítomen, pak rozhodčí (pořadatel), může schválit přesunutí soutěžních her a sérií na ostatní dráhy, pokud zařízení na některých drahách selže a ohrozí průběh soutěže.

 17. Legálně poražené kuželky

 18. Za legálně poražené kuželky se považují:

   
 19. Nelegálně poražené kuželky – bez opakování vypuštění

 20. Výsledek docílený poražením kuželek se nezaznamenává v případě, že:

 21. Nesprávná sada kuželek

 22. Pokud při koulení do plných nebo dorážky, je zjištěno ihned po vypuštění, že jedna nebo více kuželek jsou špatně postaveny, ale neporaženy, vypuštění a výsledek shození kuželek se počítá. Je odpovědností každého hráče, aby zkontroloval při vypuštění, zda kuželky stojí správně. Bude-li hráč trvat na tom, že jedna nebo více kuželek nestojí v řádku, budou znovu postaveny před vypuštěním koule, jinak je postavení považováno za akceptovatelné.

 23. Odskočení kuželek

 24. Kuželky odskočené a stojící na dráze musí být počítány jako stojící a nepovažují se za poražené.

 25. Náhrada poškozené kuželky

 26. Je-li kuželka zlomena nebo jinak poškozena v průběhu hry, bude nahrazena jinou, velmi podobnou. Oficiální delegát turnaje, případně rozhodčí (pořadatel), stanoví, zda náhradní kuželka je akceptovatelná.

 27. Mrtvá koule

 28. Koule bude deklarována jako “mrtvá”, pokud nastanou následující možnosti:

 29. Definice přešlapu

 30. Přešlap nastane tehdy pokud část hráčovy osoby se dostane mimo nebo na druhou stranu přešlapové čáry a dotkne se některé části dráhy, zařízení nebo stavby při provedení vypuštění nebo po vypuštění.
  Přešlap je zaznamenán v případě, že:

   
 31. Detekce přešlapu

 32. Oficiální delegát turnaje může použít přístroj automatické detekce přešlapu. Pokud není žádný k dispozici, musí být rozhodčí v pozici, kde nic nebrání ve výhledu na čáru přešlapu. Pokud se stane, že automatická detekce přešlapu selže nebo nefunguje pravidelně, turnajová oficiální osoba určí přešlapového rozhodčího nebo autorizuje oficiální zápis při vyhlášení přešlapu.

 33. Očividný přešlap

 34. Selže-li automatický detektor přešlapu nebo rozhodčí, přešlap bude deklarován a zaznamenán, pokud:
 35. Odvolání přešlapu

 36. Odvolání hráče proti vyhlášení přešlapu se vyhoví pokud se prokáže, že přešlapový detektor nepracuje správně.

 37. Protesty

 38. Chyby v zápisu nebo v počítání musí být opraveny oficiálním delegátem turnaje okamžitě po zjištění takovéto chyby. Diskutabilní chyby budou rozhodnuty pořadatelem turnaje s konečnou platností.
  Časový limit pro podání protestu bude hodinu po ukončení události nebo bloku her.
  Pokud protest obsahuje přešlap nebo legálnost shozu kuželek, postupuje se obdobně jak je výše uvedeno.

 39. Nesportovní chování

 40. Za nesportovní chování se považuje zejména:


 41. Střídání hráče

 42. U soutěže dvojic není střídání hráče povoleno.

 43. Sestava družstva

 44. V případě jednorázových soutěží se za soupisku považuje jmenovitá přihláška dvojice či družstva.  kontakt